Empower
your business
in Poland

Welkom op onze pagina

PL Point Consulting is opgericht om buitenlandse bedrijven te ondersteunen in hun investeringen in Polen. We helpen investeerders hun Poolse onderneming goed op te starten.

Als Nederlandstalige Polen kunnen we ons uitstekend oriënteren in de Poolse markt en zijn tegelijk ook bekend met de zakelijke cultuur van de Lage Landen. Dankzij deze kennis weten we uw behoeftes zo te behartigen dat u met uw onderneming in ons land vlot en effectief aan de slag kunt gaan.

Bent u van plan:

  o

  uw eigen bedrijf in Polen op te richten?

  o

  een Pools bedrijf aan te schaffen?

Als u ten minste op één van deze vragen “ja” hebt gezegd, dan hebt u uw zakelijke begeleider hiervoor gevonden. Gezamenlijk bereiken we uw doel want uw doel is ons doel.

Polen is de grootste afzetmarkt van Centraal- en Oost-Europa (inwonertal – 38 mln., oppervlakte – 312.000 m2).

Het zich steeds ontwikkelende net van snelwegen is goed gekoppeld met Centraal- en West-Europa.

De ononderbroken economische groei sinds het begin van de jaren 90. Alleen in 2017 groeide de Poolse economie met 4,6%!

In de landelijke economie domineert de dienstensector (67,3% van het BBP), gestoeld op vervoer, handel, financiën en de ICT-branche.

De inkomstenbelasting bedraagt slechts 19%!

image_of_Poland

De grootste beneficiant van EU-subsidies. In de periode 2014-2020 gaat het land 80 mld. Euro ontvangen.

Talrijke productiebedrijven gevestigd in Speciale Economische Zones en nijverheidsparken. Vele business- en technoparken ideaal voor callcenters en hightech-startups.

Lokale overheden zijn zeer genegen tot samenwerking met elke nieuwe investeerder .

Veelbelovend menselijk kapitaal: hoogopgeleid (bijna 40%), meertalig (46% spreekt twee vreemde talen), efficiënt en loyaal.

Door lage onderhoudskosten staan landelijke lonen op een gunstiger niveau als in Westelijk Europa waardoor de werkkracht minder kost.

Nederlandse en Belgische investeringen in Polen

thumb_image

Nederlandse investeerders boekten in Polen in het jaar 2017 een aanmerkelijke winst van bijna 3,9 miljard Euro!

thumb_image

Poolse passiva van de Nederlandse firma’s liepen in het jaar 2017 tot 33,9 miljard Euro op. Dat zet Nederlandse ondernemingen in ons land op de eerste plaats van bedrijven met buitenlands kapitaal!

chart1_image
chart2_image
thumb_image

Er werken in Polen meer dan 2500 firma’s met een Nederlands kapitaal. Het aantal grote en middelgrote bedrijven uit Nederland op de Poolse markt stijgt jaarlijks gemiddeld met 18%. In het geval van Belgische ondernemingen bedraagt de toename zelfs 28%!

thumb_image

Nederlandse investeerders vinden in de volgende sectoren van de Poolse economie de gunstigste ontplooiingskansen voor hun kapitaal:

 • Industrie en nijverheid
 • Handel en logistiek
 • ITC-branche
 • Onderzoek en professionele
  technologie

thumb_image

De instroom van BDI uit de Benelux was in 2016 bijzonder groot en steeg tot 7 mld. euro!